W czasie 1. posiedzenia Sejmu wszedłem w skład dwóch komisji stałych: 
Komisji Gospodarki i Rozwoju (GOR) 
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp… 
oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp…

12 listopada 2015 odbyło się 1. posiedzenie Sejmu VIII kadencji, podczas którego, wraz z innymi posłami, złożyłem uroczyste ślubowanie. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=DE3351176021031FC1257EFB00473D95 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos, pomagali w prowadzeniu kampanii wyborczej, dziękuję za słowa wsparcia i liczne dowody sympatii okazywane w ostatnim czasie!

A przede wszystkim - dziękuję za SUKCES! To nasz wspólny sukces! Daliśmy radę! 

Obiecuję, że nie zawiodę Waszego zaufania i z całym zaangażowaniem będę służył Polsce i Jej dobrej zmianie!

Zostałem zaproszony do udziału w audycji w Radiu Doxa dziś, 15 października, na godzinę 20.00. Będziemy rozmawiać o problemach społecznych i podatkowych. Zapraszam do słuchania! 

ZAPRASZAM NA SPOTKANIA Z WYBORCAMI:

12.10.2015 godzina 17.00 - Kędzierzyn-Koźle, Dom Kultury (spotkanie z Kresowianami)

12.10.2015 godzina 18.45 - Głuchołazy, Klub Inteligencji Katolickiej

20.10.2015 godzina 18.30 - Kędzierzyn-Koźle, Klub Inteligencji Katolickiej

21.10.2015 godzina 18.00 - Opole, Klub Inteligencji Katolickiej (Dom Katechetyczny przy Katedrze)