Wernisaż w Sejmie, zwiedzanie Parlamentu oraz odwiedziny w Pałacu prezydenckim,  to program wycieczki uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Odwiedziny Stolicy rozpoczęły się przy Pomniku Szopena a następnie spaceru w Łazienkach.

Konferencja "Bezpieczeństwo Energetyczne i Poprawa Jakości Powietrza" w Kamieniu Śląskim. Bardzo dziękuję za zaproszenie.

Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych spotyka się na Śląsku. Na posiedzeniu w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpatrywaliśmy informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą sytuacji i problemów mniejszości zamieszkałych na terenie województwa.

5 marca 2019 odbyło się  wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju w PTAK EXPO WARSZAWA. Spotkaliśmy się przedstawicielami Polskiej Izby Opakowań, Instytutu Badawczego Opakowań COBRA oraz Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań.