opłatek2

Ks. Kard. Stanisław Nycz zachęcał, by wrócić do myśli Jana Pawła II i jego definicji polityki: „…polityka to roztropna troska o dobro wspólne…”- mówił podczas opłatka do zgromadzonych parlamentarzystów:

strzelnica zawody

Liczba strzelnic funkcjonujących na terenie Polski jest bardzo mała, co ogranicza możliwości uprawiania sportu strzeleckiego. Rozbudowa infrastruktury niezbędnej do uprawiania strzelectwa wpisuje się w prowadzoną przez Ministerstwo Obrony Narodowej akcję szerokiego upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną.

prezydent krapkowice

Wizyta Prezydenta na Opolszczyźnie rozpoczęła się w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Udało mi się do takiej koncepcji przekonać kancelarię prezydenta. Zrealizowałem tym samym życzenie spotkania się z Prezydentem ks. abpa Alfonsa Nossola, wyrażone podczas mojego niedawnego spotkania z nim.

pis konferencia
Przygotowujemy się do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Powołani zostali koordynatorzy w powiatach nyskim, brzeskim, krapkowickim i oleskim. Przed nami kandydatury w powiatach kluczborskim, namysłowskim i opolskim.

Konferencja w Sejmie

Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny, zaprasza na Ogólnopolską Konferencję pt.: „Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji”, zorganizowaną z okazji Dnia Praw Rodziny.