spotkania dobrodzień i gorzów
Za nami kolejne ciekawe spotkania z Państwem. Dziękuję za zaproszenie, tym razem do Dobrodzienia i Gorzowa Śląskiego.
#NowaPiatkaPiS #PolskaSercemEuropy #PiS4you
spotkania dobrodzień i gorzów