w sejmie

Niepodległość nie jest dana raz na zawsze, o tę niepodległość należy w sposób ciągły się starać, a nierzadko o nią walczyć. Jesteśmy w trakcie obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Z radością i uznaniem przyjąłem inicjatywę prezydenta naszego kraju, aby jedną z form uczczenia tego jubileuszu stało się ustanowienie nowego odznaczenia: Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Będzie ono nadawane jako wyraz wdzięczności Polski za wkład w umacnianie państwa polskiego obywatelom. Każdy Polak swoją odpowiednią pracą i postawą ma szansę zapracować sobie na to odznaczenie. I tylko dziwi mnie reakcja opozycji.
Całość mojej wypowiedzi na stronie Sejmu.

w sejmie